Khóa tất cả các acc phụ của các tài khoản trên 2 acc

Để đảm bảo tình trạng quản lý các tài khoản cho tốt và hạn chế acc rác trong game. BQT ra quy định như sau:
- Người chơi chỉ cắm tối đa 2 acc trong game / 1 thời điểm
- Cắm quá 2 acc khóa toàn bộ các acc phụ đang online


Lý do:
- Han chế acc rác
- Hạn chế lag game
- Hạn chế trục lợi cầy ngọc trong game
- Hạn chế ủy thác offtrade nghìn năm không vào game


BQT Mu xin kính báo!

View more latest threads same category: